Jonny

Jonny

Jag älskar fakta och jag tycker att kunskap är något av det finaste vi har. Jag har lång erfarenhet av kritisk sammanställning av texter och källutvärdering. I denna podcast delar jag med mig av svaren på viktiga och oviktiga frågor.

Varför firar vi midsommar?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Midsommar är en av de viktigaste högtiderna som vi firar i Sverige. Midsommar firas nära sommarsolståndet och främst i norra Europa. I Sverige firas midsommar numera under perioden 19-26e juni, där det datum som infaller på en fredag är den inledande högtidsaftonen. För många är midsommar idag starten på sommarledigheten och ett tillfälle då man främst träffar vänner och bekanta. 

Lyssna på svaret här eller där poddar finns:

Bakgrunden till midsommar

Ursprunget till midsommarafton är inte fullt känt. Det man vet är att det är en festlighet där man på något sätt firade sommarsolståndet och vårens ankomst. Många gissar även att man vid midsommar firade liv och fruktbarhet där midsommarstången var en symbol för fertilitet. Detta är dock inget man vet och om sanningen ska fram så vet man väldigt lite om hur festen egentligen gick till för i tiden förutom lite antydningar från medeltida källor där det talas om öldrickande och offerriter under vikingatiden. 

Midsommarnatten sades även förr innehålla magiska krafter. Exempelvis så förekom det förr att man sparade kransarna för att kunna lägga dem i julbadet vilket skulle vara ett sätt att hålla sig frisk och stark under vintern. 

Något som man faktiskt vet är att man i den kristna kyrkan sedan 300-talet, firar Johannes Döpares födelse den 24 juni varför högtiden i vissa områden förknippas med honom. Det finns exempelvis traditionella kopplingar i till honom i Finland, Danmark, Norge och på Island samt i vissa engelskspråkiga områden. I Sverige är aftonen, det vill säga midsommarafton, den dag man firar. Detta är unikt för Nordeuropa, då man i övrigt främst firar på midsommardagen. 

Man vet inte om midsommarfirandet förekom under förkristen tid, men det är möjligt att sommarsolståndet firades långt innan Johannes döpare. De äldsta bevara skrifterna som nämner midsommarfirandet i Norden är de isländska kungasagorna från 1200-talet. Från slutet av 1800-talet finns svenskt folkminnesmaterial som berättar om hur midsommarfirandet gick till i dåtidens bondemiljö.

Varför reser vi en midsommarstång? 

Man tror att midsommarstången kom till Sverige från Tyskland någon gång under medeltiden. Ibland kallas den även majstång, då den i många länder reses i samband med förstamajfirandet. I Sverige tros traditionen med majstång ha flyttats fram någon månad till följd av att klimatet här är kallare och att blad och blommor därför slår ut senare här än söder över. 

Midsommarstångens utseende och skiftat över tid och det har funnits många varianter av form, storlek och utsmyckning. Löv hörde till de vanligaste traditionerna men även pappersband och färgade äggskal förekom. Det finns teorier om att stångens grundform i form av ett kors kan ha en kristen symbolik, men inte heller detta vet man säkert. 

Vad äter man vid midsommar? 

På midsommarafton äter vi i Sverige sill, nypotatis, gräddfil och gräslök. Detta är en relativt ny tradition som vuxit fram under 1900-talet. Förr var sill och potatis inte någon festlig mat utan kunde snarare betraktas som vardagsmat. Desto festligare ansågs förr i tiden gräddfilen som skulle välsigna skörden och var ett viktigt inslag på bordet. Först efter andra världskriget blev annan mat vanligare till vardags och sillen och potatisen blev då ett unikt och festligt inslag vid exempelvis midsommar. 

När firar vi midsommar?

Midsommartraditionen går långt tillbaka i tiden och fram till 1952 var alltid midsommarafton den 23 juni, dagen innan Johannes döparens födelse den 24e. Då den 23e ofta inföll mitt i veckan så tyckte man att högtiden störde arbetsveckan för mycket, vilket gjorde att man tog beslut om att midsommarafton alltid skulle firas på en fredag och midsommardagen på lördagen. Därför infaller midsommar med varierade datum någon gång mellan den 19-26 juni. 

Sammanfattningsvis så har midsommar anknytning till sommarsolståndet och till Johannes Döpare – varför man firar midsommar är inte helt säkert. Idag handlar det dock för de flesta mer om tradition och umgänge med vänner och bekanta än om någon koppling till någon historisk händelse.

Källa: wikipedia, nordiska museet, populär historia

Mer allmänbildande fakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *