Jonny

Jonny

Jag älskar fakta och jag tycker att kunskap är något av det finaste vi har. Jag har lång erfarenhet av kritisk sammanställning av texter och källutvärdering. I denna podcast delar jag med mig av svaren på viktiga och oviktiga frågor.

Vad är ett coronavirus?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Coronavirus är något som just nu finns på allas läppar, men viruset i sig är inte nytt. Det finns faktiskt hela sju coronavirus som man vet kan smitta människor. Även varianterna SARS och MERS är coronavirus. I detta avsnitt kommer vi att försöka svara på frågan om vad ett coronavirus är, hur det smittar och hur man kan skydda sig. 

Här kan du lyssna på avsnittet där jag berättar vad coronavirus är:

Bakgrunden till coronavirus

Coronavirus är en virusgrupp som bland annat orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor. Namnet kommer från att virusen i stark förstoring påminner om kungakronor. Hos människor orsakar coronavirus förkylning med halsont, feber och hosta och ibland lunginflammation. Vanligtvis är symptomen milda, men sjukdomen kan i ovanliga fall vara dödlig. Det finns inget vaccin eller antivirala mediciner som godkänts för skydd eller för att bota. 

Det är först på senare år, sedan år 2000, som ett antal varianter av coronavirus orsakat epidemier med dödsfall. Ett av dessa är SARS och ett annat är MERS. I slutet av 2019 upptäcktes Wuhan-coronavirus med beteckning, 2019-nCoV. Detta upptäcktes i Wuhan, Kina och under januari 2020 bekräftades smittspridning mellan människor och mänskliga dödsfall på grund av sjukdomen som orsakats av viruset. 

Vad är ursprunget till Wuhan-coronavirus

Det tros att viruset började spridas från en matmarknad i staden Wuhan i Kina. Matmarknaden har efter detta stängts och en utredning pågår. Viruset har dock spridits till andra delar av Kina, till andra asiatiska länder och till länder längre bort som exempelvis Australien, Frankrike, Tyskland, USA och även till Finland. 

Wuhan-coronavirus liknar mest de genetiska varianter av coronavirus som finns hos fladdermöss. Det släkte som denna variant av coronaviruset tillhör har tidigare hittats hos både däggdjur eller fåglar, vilket gör att forskare föreslår att detta sannolikt är den mest troliga källan till viruset. Just fladdermöss kan därför mycket väl vara källan då dessa dessutom såldes illegalt på marknaden. 

Hur smittar coronaviruset?

I nuläget vet man att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar.

Vilka symptom ger coronaviruset? 

Vanliga symptom på att man smittats är feber och hosta och påminner om influensa. Har du liknande symptom och inte varit på resa i det mest drabbade området i Kina så är det sannolikt inte det nya coronaviruset, utan det handlar antagligen om vanlig influensa.

Andra vanliga tecken på infektion inkluderar även andningssymtom, andnöd och andningssvårigheter. 

I allvarliga fall kan infektionen orsaka lunginflammation, akuta andningssymptom, njursvikt och i värsta fall dödsfall. 

Om du varit i ett utsatt område och drabbas av dessa symptom så ska du ringa 1177 och rådfråga. På grund av smittrisken så ska du inte åka direkt till vårdcentralen eller akuten och sätta dig i väntrummet, utan ring först och få instruktioner. 

Om man drabbats så finns det inget specifikt läkemedel eller någon särskild behandling mot virussjukdomen. Behandlingen är, som vid andra luftvägsinfektioner, inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungorna och njurarna. 

Hur kan man skydda sig mot coronavirus? 

Det bästa är såklart att undvika att smittas av viruset. För att göra detta så bör du låta bli att träffa personer som är sjuka. Undvik även att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta häänderna ofta med tvål och varmt vatten. Komplettera med eller använd handsprit som alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Om du själv är sjuk så kan du hjälpa till att hindra smittan genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Stanna även hemma när du är sjuk så undviker du att smitta människor på bussen, på ditt arbete eller där du är nära andra människor. Det talas mycket om munskydd, men det är viktigt att känna till att munskyddet inte skyddar mot smitta. 

Sammanfattningsvis så ska du om du misstänker smitta kontakta vården per telefon. Inkubationstiden är 2-14 dagar och enligt den information som finns idag, januari 2020, så är risken för dödsfall minimal här i Sverige.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Källa WHO, Folkhälsomyndigheten, Wikipedia, 1177

Mer allmänbildande fakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *