Jonny

Jonny

Jag älskar fakta och jag tycker att kunskap är något av det finaste vi har. Jag har lång erfarenhet av kritisk sammanställning av texter och källutvärdering. I denna podcast delar jag med mig av svaren på viktiga och oviktiga frågor.

Vad är moms? Ingående och utgående moms

Facebook
Twitter
LinkedIn

Moms är en förkortning av mervärdesskatt och är något som vi alla betalar även om vi inte alltid tänker på det. Moms betalas när man köper varor och tjänster. Moms förekommer på olika nivåer för olika produktergrupper, men som privatperson behöver man inte tänka på det då det är inbakat i priset. För företag är det annorlunda och då måste man både deklarera och betala moms till skatteverket.  

I detta avsnitt lär du dig vad moms är och jag går även igenom vad ingående och utgående moms är och vad skillnaden mellan dessa två varianter är. 

Lyssna här eller där poddar finns:

Vad är moms? 

Moms är en relativt ny företeelse och är en så kallas konsumtionsskatt. Detta är en statlig skatt som i slutändan betalas av alla privatpersoner som köper varor eller tjänster, dvs en skatt på konsumtion. Före den 29e maj 1968 hette det bara “oms” som 1960 infördes som en tillfällig omsättningsskatt på 4,2 procent. Oms togs endast ut av slutkonsumenten, medan momsen som infördes 1969 tas ut i samtliga produktionsled. Moms infördes något år tidigare inom samtliga länder som då ingick i EG, den europeiska gemenskapen, och det var detta som var förebilden när moms eller så kallas mervärdesskatt infördes i Sverige. Idag ligger momsen i Sverige på 25%, men det finns även vissa produkter och tjänster som har en reducerad momssats. Tittar man i EU så har Sverige näst högst momssats och det är bara i Ungern som man tar ut mer moms än i Sverige. Genomsnittet i EU är 21,5%.

Moms tas idag ut av alla företag på produkter och tjänster av sina kunder. Momsen du betalar ska framgå av det kvitto du får när du betalar. För din del som konsument är det dock inget du behöver fundera över – utan moms hanteras helt och hållet av företagen. 

Olika momssatser

I Sverige är momsen generellt 25% men det finns vissa varor eller tjänster som har reducerad moms. I Sverige används två reducerade skattesatser; 12 respektive 6 procent. Exempel på varor och tjänster där momsen är 12% är livsmedel, restaurang, hotell och campingverksamheter. 6% är det bland annat på tidningar, tidskrifter, böcker och persontransporter såsom buss- flyg- och taxiresor. 

Utöver de reducerade skattesatserna så finns det transaktioner som är undantagna från moms. Detta handlar bland annat om sjukvård, tandvård, utbildning, finansiella tjänster och försäkringar. 

Ingående och utgående moms

I vardagligt tal används oftast bara ordet moms, men i företagsvärlden pratar man om ingående respektive utgående moms. Ingående moms är när ett företag köper varor eller tjänster, dvs när man köper in varor till verksamheten. Utgående moms är den moms som betalas när företag säljer varor, dvs den moms som betalas av dig som kund. Mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms betalar företag sen in till skatteverket. 

Sammanfattningsvis så är moms en statlig skatt på konsumtion som betalas av dig som konsument men som betalas in till skatteverket av företagen. 

Jag hoppas att denna information hjälpte dig att ta reda på moms är för något.

Mer allmänbildande fakta

Varför regnar det?

Varför regnar det?

Regn är nödvändigt för att fullborda vattnets kretslopp och något som du säkert inte visste är att vattenmängden i världen alltid är

Läs mer »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *