Jonny

Jonny

Jag älskar fakta och jag tycker att kunskap är något av det finaste vi har. Jag har lång erfarenhet av kritisk sammanställning av texter och källutvärdering. I denna podcast delar jag med mig av svaren på viktiga och oviktiga frågor.

Vad är ADHD?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ADHD är en funktionsnedsättning som bland annat påverkar koncentrationsförmågan, impulsivitet och ger problem med hyperaktivitet. Ofta ses ADHD som något negativt och ibland används diagnosen tyvärr som ett skällsord. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har förekommit i alla tider, men det är först på senare tid som den getts ett namn. Förr sa man att folk var omogna, impulsiva eller bråkiga när de i själva verket hade en diagnos. 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom vad ADHD är men jag kommer även att prata om variationer av diagnosen, symptom på ADHD och prata om vad som krävs för att få en diagnos. 

Lyssna på avsnittet här eller där poddar finns:

Vad betyder ADHD?

ADHD är en förkortning som står för engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dessa ord beskriver några av de vanligaste symptomen på ADHD, svårighet med koncentration och i vissa fall hyperaktivitet. Det betyder således uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning.  

Vad är ADHD? 

ADHD är en funktionsnedsättning som både barn och vuxna kan ha. 

Bland annat handlar ADHD om minskade flöden i hjärnan av signalsubstansen dopamin, som påverkar bland annat koncentrationsförmågan. Tidigare har symptomen haft olika namn som MBD och damp, men 1987 kom den något mer specifika diagnosen ADHD. 

Forskning visar på att orsakerna till diagnosen i grunden är biologiska. Det finns exempelvis en stark ärftlighet. Detta betyder också att det inte går att förebygga och att man sannolikt har kvar det hela livet. Det försvinner alltså inte med åren.

Om man har ADHD så finns det både fördelar och nackdelar med att få en diagnos. Har man svår ADHD så kan medicin vara det enda sättet att fungera i skolan eller på jobbet. Har man lindrigare symptom så skulle man kanske klara av att leva utan medicin i många fall om inte samhället var så fyrkantigt. Många med ADHD-symptom klarar inte av det som ofta av samhället klassas som “normalt”. Men vad är egentligen normalt…. 

Det är viktigt att förstå att ADHD INTE är ett attitydproblem eller ett resultat av dålig uppfostran. Det är inte heller en intellektuell defekt. 

Hur märks ADHD av och vilka symptom har man?

Variationen av symptom är mycket stor och kan variera beroende på i vilken situation en person med diagnosen befinner sig. Symptomen kan också variera mellan vuxna och barn. Har man problem med koncentrationssvårigheter kan man uppleva bristande tålamod och uthållighet och svårigheter att följa instruktioner. Man kan också ha många tankar och idéer i huvudet samtidigt och ha problem med att planera och organisera saker. Detta är symptom som även de utan diagnos kan uppleva ibland – skillnaden är att om man har ADHD så är det inte en tillfällig känsla utan det är alltid närvarande och påverkar sättet att fungera i vardagen. 

Om man har problem med hyperaktivitet kan man ha stort behov av att röra på sig och ha svårt att sitta still. Många som lider av detta känner sig ständigt rastlösa. Brister i impulskontroll är också vanligt förekommande, vilket kan yttra sig i ett fysiskt utagerande. Man kan även ha starka eller svårkontrollerade känsloreaktioner, svårt att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. 

För utomstående kan framför allt barn med ADHD väcka stor frustration då folk tycker att de inte lyssnar eller följer instruktioner. Men det är viktigt att förstå att de inte gör det för att de vill, utan för att de inte har förmågan att göra det eftersom andra impulser stör deras motivation. Deras belöningssystem fungerar helt enkelt annorlunda och de har svårt att se belöningar som ligger längre från nuet. 

Är det negativt med ADHD? 

Ofta lyft den negativa aspekten av ADHD fram, men personer med ADHD är även väldigt framåt, sociala, drivna och väldigt kreativa. Om energin riktas i rätt riktning så kan det vara en riktig superkraft. Tittar man tillbaka i evolutionen så har de egenskaper som en person med ADHD har varit positiva för människans överlevnad. Det är bara idag vi ser dessa personlighetsdrag som ett problem då det inte passar in i samhällets “one-size-fits-all”.

Hur många har ADHD?

Ungefär fem procent av barn och tre till fyra procent av vuxna har ADHD. 

Vad krävs för att få en ADHD diagnos?

Att få en diagnos är inte helt enkelt även om många tycks tro att diagnosen delas ut till vem som helst. Först steget är att kartlägga symptomen för att kunna sätta en korrekt diagnos. En omfattande utredning görs av specialistläkare, psykologer och om det gäller barn även en pedagog. Ibland medverkar även andra yrkesgrupper som logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Om det gäller barn så ska utredningen omfatta minst två olika miljöer, oftast skola och föräldrar. En utredning består sedan av intervjuer, tester och medicinska undersökningar. Även anhöriga och personer som kan vara relevanta för att ställa diagnos intervjuas. 

Variationer av samma diagnos

Det finns flera olika former av ADHD. Har man problem med både koncentrationen och hyperaktivitet så kallas det för kombinerad form. En stor del har dock endast problem med koncentrationen. Denna form kallas ofta för ADD. 

Sammanfattningsvis så är ADHD alltså en funktionsnedsättning som gör att man har problem med koncentration och hyperaktivitet. Jag hoppas att denna information hjälpte dig att ta reda på vad ADHD är för något. Glöm inte att prenumerera för fler svar på viktiga och oviktiga frågor. 

Ljudkälla: Cabeeno Rossley under licens Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) https://freesound.org/people/Cabeeno%20Rossley/sounds/125148/

Källa: bokstavsdiagnoser.se, läkartidningen, 1177, vardfokus.se, karolinska institutet.

Mer allmänbildande fakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *